7
شنبه 12 اسفند 1396
شماره 7335
بورس‌وبانک
23023620
02123023903
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد: به مناسبت عید نوروز، اسکناس‌های نو در شعب منتخب بانک‌های عامل در سراسر کشور توزیع می‌شود

رشد نفتی بورس و مسکن در سال96

بازارسرمایه
تازه‌ترین آمارها از عملکرد بازارها در 11‌ماه امسال گویای این واقعیت است که رشد بازارهای سهام و مسکن در طول سال 96به‌شدت تحت تأثیر روند حرکت قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است

جزئیات برنامه دولت برای عرضه اوراق بدهی با سود 5/20 درصد

مدیرعامل فرابورس درباره برنامه جدید دولت برای عرضه اوراق ۲۰.۵‌درصدی توضیح داد. قرار است این اوراق در طول هفته جاری عرضه شود
جزئیات طراحی شاخص بازار اوراق بدهی
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران جزئیات طراحی یک شاخص جدید برای محاسبه بازده بازار اوراق بدهی را اعلام کرد
یک شرکت جدید در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس، که به بازارسهام لی‌لی‌پوتی‌ها معروف شده، پذیرفته شد