20
یکشنبه 1 دی 1398
شماره 7837
سینما
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

یخ زدن وحشت در سرمای هتل اورلوک

آیا «دکتر اسلیپ» از مقایسه با «درخشش» استنلی کوبریک جان سالم به در می‌برد؟
ساخت دنباله‌ای بعد از 29سال چقدر عاقلانه است؟ مخصوصا اگر دنباله‌ای بر فیلم استنلی کوبریک باشد.