خطر خاموشی نصف ایران

همزمان با افزایش دمای هوا در کشور 11استان ایران در محدوده قرمز مصرف برق قرار گرفتند
​​​​​​​سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر، هرمزگان، همدان، کرمانشاه، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی 11استانی هستند که براساس نقشه مصرف برق کشور در آخرین روز تیرماه امسال در وضعیت قرمز قرار گرفته ‌اند و احتمال دارد همزمان با موج تازه گرمای مردادماه به فهرست استان‌های قرمز اضافه شود.