نسخه ایرانی نجات صنعت نفت از تحریم

بیژن زنگنه، وزیر نفت: هیچ کشوری حاضر به امضای هیچ قراردادی با ایران نیست
2سالی می‌شود که زیر سایه اعمال تحریم‌های سنگین از سوی آمریکا، چرخش ناگزیر به استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی در توسعه زیرساخت‌ها شتاب گرفته است و حالا در شرایطی که به گفته وزیر نفت، هیچ کشوری حاضر به امضای هیچ قراردادی با ایران نیست، توسعه بزرگ‌ترین میدان نفتی مشترک کشور به پیمانکار و سرمایه‌گذار  ایرانی سپرده شده است.