بازگشایی تالارهای پذیرایی مشروط شد

طبق مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا، تالارهای پذیرایی در مناطقی که در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار ندارند مجاز به ازسرگیری مشروط فعالیت هستند.