توافق بر سر ارتقای تجارت بین ایران و بلاروس

سخنگوی گمرک گفت: در حاشیه هشتادودومین اجلاس کمیسیون سیاستگذاری سازمان جهانی گمرک، سند موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای تجارت متقابل امضا شد.