حکم انتصاب یا انشای وزیر برای معاون؟

خبر:‌ فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی به ماموریت سیدحسین میرشجاعیان حسینی در مقام معاون امور اقتصادی این وزارتخانه پایان داد و محمد علی دهقان دهنوی را جایگزین او کرد.