4
پنج شنبه 6 دی 1397
شماره 7563
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بودجه
لایحه بودجه 1700هزار میلیارد تومانی سال آینده آماده شده و از هفته آینده بررسی و تصویب جزئیات مربوط به بخش عمومی آن در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

مهار تورم با ایجاد دست‌انداز در مسیر نقدینگی

آیا نسخه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس باعث مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال آینده می‌شود؟
تورم
افزایش 3برابری نقدینگی در 5سال اخیر و رسیدن آن به عدد نگران‌کننده 1700هزار میلیارد تومان، خطر افزایش نرخ تورم را در سال آینده افزایش داده و سؤال اصلی این است که دولت برای مدیریت نقدینگی و مهار نرخ تورم چه راهبردی اتخاذ خواهد کرد؟