شهردار اسبق و شهروند مسئول

یکی از خبرنگارانی که برای مصاحبه با محمد توسلی، از فعالان سیاسی و شهردار اسبق تهران به منزل او رفته، روایت می‌کند: خانه تقریبا تاریک بود و چراغی روشن نبود.