پشت پرده رد کلیات بودجه 97

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برفی‌ترین روز تهران، ‌بررسی کلیات لایحه بودجه را در دستور کار قرار دادند تا در جلسه‌ای که با یک ساعت تأخیر آغاز شده بود، کلیات بودجه97 مورد پذیرش نمایندگان قرار نگیرد و با مهر برگشت به کمیسیون تلفیق مواجه شود.