پیشنهادهای رسن

بشار رسن در گفت‌و‌گو با شبکه قطری الکاس مدعی شده از عربستان، امارات و حتی اروپا پیشنهاد بازی دارد!