ارمنستان-آذربایجان؛ وضعیت جنگی در مرز

درگیری‌های مرزی میان ارمنستان و آذربایجان که از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شده طی 24ساعت گذشته متوقف بوده، اما تنش میان مقام‌های سیاسی و نظامی دوطرف همچنان ادامه دارد.