چرا عادل عبدالمهدی رفت؟

نخست‌وزیر عراق که به شکل دمکراتیک با 241رأی در پارلمان این کشور انتخاب شده بود سرانجام در هفته گذشته به درخواست مرجعیت دینی نجف در پی سوء مدیریت در تعامل با اعتراضات مردمی سرانجام از قدرت کناره‌گیری کرد.