23
دو شنبه 26 شهریور 1397
شماره 7482
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
آمریکا حتی بدون رضایت فلسطینی‌ها هم طرح صلح خود را عرضه می‌کند
روایت
آمریکا و چین پس از چندین‌ماه کشمکش بر سر تجارت، از 5‌ماه پیش با اعمال تعرفه‌های جدید روی کالاهای یکدیگر عملا به یک جنگ تجاری وارد شدند که طی امروز یا فردا پرده دیگری از آن به نمایش گذاشته می‌شود

چگونه قطر نگاه جهان به ولیعهد عربستان را تغییر داد؟

اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و جنگ یمن، محورهای حملات شبکه رسانه‌ای قطر به محمد بن‌سلمان هستند
گزارش
طی ماه‌های اخیرا تقریبا روزی نبوده که مقاله یا گزارشی تحلیلی یا افشاگرانه علیه ولیعهد جوان عربستان سعودی در روزنامه‌ها، پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های تلویزیونی انگلیسی‌زبان جهان منتشر نشود