7میلیون آواره؛ میراث جنگ سوریه

نصر الحریری، رئیس ائتلاف ملی مخالفان دولت اسد گفت: از آغاز جنگ سوریه تا به امروز 7میلیون شهروند سوری از خانه‌های خود آواره شده‌اند.