وضعیت جنگی در ریو

میشل تمر رئیس‌جمهور برزیل کنترل امنیت شهر ریودوژانیرو را به ارتش سپرده است و مخالفان، او را متهم می‌کنند که با این کار، می‌خواهد جایگاهش را در انتخابات سراسری پیش رو مستحکم کند