15
دو شنبه 7 اسفند 1396
شماره 7331
زندگی
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

راهکار پیشگیری از بحران‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی چیست؟

نگاه امروز
براساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مسئولان دولتی ، در حال حاضر 19 میلیون نفر در حاشیه های شهرها و مناطق بافت فرسوده زندگی کشور می کنند، مشکلی که به یکی از چالش های اصلی اجتماعی و یک آسیب اجتماعی تبدیل شده است.
کتابخانه ملی ایران
سال1316 پشت ساختمان موزه ملی، بنایی ساخته شد تا کتابخانه ملی ایران باشد.

مردم حاشیه‌نشین‌ ناامید شده‌اند

بررسی وضعیت حاشیه‌نشینی و دلایل ناکارآمدی برنامه‌های اجراشده در میزگرد همشهری با حضور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران
حاشیه نشینی
آخرین آمارهای رسمی از جمعیت حاشیه‌نشین نشان می‌دهد که بیش از 19میلیون نفر از جمعیت ایران در این مناطق زندگی می‌کنند.