عشایر «کرمانج»

مراتع شرقی استان گلستان هر سال در این فصل میزبان عشایر کرمانج است که از خراسان شمالی و رضوی به این مناطق کوچ می‌کنند.