9
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
شماره 7668
ایرانشهر
23023630
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

از خوزنکلا تا توکیو

البرز
«کیکو آیکو» مترجم ژاپنی که در رشته ایران‌شناسی تحصیل کرده و تحقیق و پژوهش کتاب‌های تصویری کودکان و ترجمه آن به زبان ژاپنی را انجام می‌دهد
ویژه
خبرهای انتشاریافته مبنی بر قرار گرفتن استان یزد در صدر استان‌های مهاجرپذیر
سال‌هاست مسئولان کشوری و استانی از پروژه آب‌رسانی به عنبران در شهرستان نمین خبر می‌دهند، اما هنوز هیچ‌کدام از وعده‌های مسئولان در این باره عملی نشده است.

پایان عمر مدارس خشت ‌و گلی درآذربایجان ‌غربی

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان ‌غربی از برچیده شدن مدارس خشت‌ و‌ گلی در سال تحصیلی 99 - 98 خبر می‌دهد
آذربایجان‌ غربی
آذربایجان ‌غربی از نظر سرانه آموزشی و نوسازی مدارس وضع مطلوبی ندارد.