کشف دوباره «طهران»

نوروز امسال را به جای سفر به‌ جاهای دور و نزدیک، به کشف دوباره پایتخت‌ اختصاص دهید
تهران، هویت داشته و دارد؛ پس می‌تواند مقصد گردشگری شما در نوروز97 باشد. حالا جدا از هویت تاریخی، می‌توانید به امکانات طبیعی آن در غرب و شمال شهر و نیز امکانات اطراف تهران نیز توجه داشته باشید.