16
دو شنبه 6 مرداد 1399
شماره 7998
سبک زندگی
123
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت...
ویژه
متأسفانه در جامعه رفتارهای ضد‌اجتماعی را از همه افراد می‌بینیم و این رفتارها در همه گروه‌های اجتماعی دیده می‌شود. در مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد نیز این موضوع دیده می‌شود.
استان همدان سومین استان کشور در تولید و پرورش شتر مرغ است.
«نفار» محل نگهداری تجهیزات کشاورزی و  اقامت شوپه یا همان نگهبان شبانه شالیزار است.

جامعه‌ای با معضلات چندگانه همزمان داریم

گفت‌وگوی همشهری با حمیدرضا جلایی‌پور ، درباره روند سریع تحولات اجتماعی در ایران
​​​​​​​جامعه سیاسی و اجتماعی ایران این روزها درگیر مشکلات بسیاری است؛ از کرونا و اثرات مخرب و زیانبارش در زندگی روزمره مردم گرفته تا بحران‌هایی که ناشی از برخی کج‌رفتاری‌هاست.