15
شنبه 5 بهمن 1398
شماره 7866
سبک زندگی
123
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
شایع‌ترین اتفاق و بیماری‌ای که در فصول سرد سال آن را تجربه می‌کنیم، سرماخوردگی است.
حمام چهارفصل اراک در مرکز این شهر قرار دارد و نمونه ای زنده از حمام های تاریخی است.
آلودگی بصری را شاید این روزها بتوان در زمره آلودگی هایی به حساب آورد که زندگی امروزه آن را ایجاد کرده است.

حمام در خزینه قجری

یکی از حمام‌های قدیمی پایتخت این روزها زنده‌کننده خاطراتی است که جوان‌ها هم به آن علاقه نشان می‌دهند
حدود 200سال قبل، آغامحمدخان قاجار دستور ساخت حمامی درباب‌همایون را داد؛ حمامی که هم شاهزاده‌های قجر بتوانند از آن استفاده کنند و بعد از آنها مردم عادی کوچه و خیابان. آب حمام از آب قنات شاه که درست در نزدیکی حمام بود.