11
دو شنبه 7 اسفند 1396
شماره 7331
سبک زندگی
23023683
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
نگهداری از موهای رنگ‌شده فوت و فن خود را دارد.
تعریف‌تان از لحظه‌ای زیبا چیست؟ زمانی که با خانواده سپری می‌کنید؟ یک رویداد مهم زندگی؟ یا موفقیت روزمره؟
دانشمندان میزان دقیق خطر مصرف ایبوبروفن و 4تسکین‌دهنده پرطرفدار درد در ایجاد حمله‌های قلبی را به‌دست آوردند.

30درصد ایرانی‌ها فعالیت بدنی ندارند

دیابت
دیابت ازجمله بیماری‌هایی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت یا کم‌اهمیت دانست چرا که این بیماری پیامدهایی ازجمله بیماری‌های قلبی عروقی، کلیوی، بیماری‌های چشم و عوارض مختلف را به همراه دارد.