5
شنبه 12 اسفند 1396
شماره 7335
کسب‌وکار
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چالش‌های درونی کسب و کار در ایران

یادداشت
محیط کسب و کار مجموعه‌ای از سیاست‌ها و شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب و کار حاکم است؛ به ‌عبارتی مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه نمی‌توانند آنها را تغییر دهند یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست محیط کسب و کار گویند.
حمل و نقل
معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از نهایی شدن عملیات ساخت 11کیلومتر دیگر از طرح توسعه جاده هراز خبر داد

ورودی پول‌گران به بانک‌ها بسته شد

فروش گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه بهار آزادی برای کنترل نوسان بازار ارز ادامه دارد
درپایان وقت اداری پنجشنبه گذشته، سوت پایان مهلت دوهفته‌ای بانک‌ها برای فروش گواهی سپرده 20درصدی زده شد تا سقف نرخ سود بانکی دوباره به 15درصد بازگردد