03
شنبه 15 شهریور 1399
شماره 8029
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

قدم‌های پایانی برای نظم پیاده‌روها

لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روها بعداز اصلاح، آماده ارسال به صحن شورای شهر است
لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روهای شهر تهران که اسفند سال گذشته سر زبان‌ها افتاد و اواخر فروردین امسال به شورا آمد، از همان ابتدا انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخت و مخالفانی  پیدا کرد.