پارکینگ «پروانه» برای بنیاد مستضعفان بازسازی می‌شود

​​​​​​​رئیس بنیاد مستضعفان گفت: موظف شده‌ایم پارکینگ پروانه را برای بهره‌برداری پلاسکویی‌ها بازسازی کنیم.