3
شنبه 7 تیر 1399
شماره 7972
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

هنگامه مداخله دولت‌های محلی در بازار مسکن

شهرداری‌ها باید طبق طرح‌های تفصیلی، اختیارات لازم برای گرفتن بانک زمین شهری در استان‌ها را داشته باشند
رئیس‌جمهور اخیرا ضمن گلایه از اوضاع نابسامان مسکن برای کمک به ساماندهی بازارمسکن از دستگاه‌های متولی ازجمله شهرداری درخواست همکاری کرد.
نشست چهارشنبه‌های همشهری این بار با موضوع لزوم بازنگری طرح تفصیلی تهران برگزار شد بخش نخست

انحراف از طرح تفصیلی روی میز اصلاح

میزگرد
قیمت بهای زمین و مسکن هر روز کنتور می‌اندازد. آن هم به‌گونه‌ای که 6 رقم نخست این کنتور در تهران تقریبا ثابت است ولی بهای هر مترمربع املاک، میلیونی بالا می‌رود.