طرح جدید ترافیک نیازمند بازنگری

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه طرح جدید ترافیک 100درصد نیاز به بازنگری دارد، تأکید کرد که ساعات طولانی طرح ترافیک سبب کاهش استفاده از خودروهای شخصی نشده است.