خبرهای کوتاه/شهر

عضو شورای شهر تهران از بهزیستی در مورد ارائه خدمت به افراد بی‌سرپناه در گرمخانه‌ها انتقاد کرد.