در شهر
معاینه فنی شرط پرداخت به پیمانکاران/ رونمایی از طرح گردشگری «تهران با تو»