آغاز مطالعات برقی کردن اتوبوس کلانشهرها

درست در روزی که 15شهردار کلانشهرهای کشور در اصفهان درگیر بررسی مشکلات شهرهای کشور بودند، روسای شوراهای اسلامی همان 15شهر در تهران حضور داشتند تا به تبادل نظر پیرامون فعالیت‌های شوراها در این‌باره بپردازند.