اقتصاد سبز، باعث ساماندهی چالش‌های زیست‌محیطی می‌شود

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بهبود وضعیت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست HSE در محیط‌های کاری را مستلزم پیگیری مستمر موضوع توسط نهادهای حاکمیتی و آموزش در سطوح مختلف دانست.