بعد از چین با هند و روسیه توافق می‌کنیم

​​​​​​​معاون وزیر خارجه با بیان اینکه شیوع کرونا برگزاری مذاکرات حضوری درباره توافق همکاری‌های بلندمدت سیاسی و اقتصادی با چین را به تعویق انداخته است، گفت: درباره جزئیات توافق ایران و چین باید صبر کنیم.