2
یکشنبه 13 اسفند 1396
شماره 7336
ایران
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

هیأت رئیسه خبرگان تغییر شکل می‌دهد؟

گزارش
2سال پس از انتخابات 7اسفند94خبرگان رهبری، چهارمین اجلاسیه این نهاد روزهای 22و 23اسفندماه برگزار می‌شود؛ دستور کار مهم این دوره از اجلاس، انتخاب اعضای هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون‌های خبرگان تا سال98است.
ویژه
چنارهای ولیعصر نفس ندارند!/ باغات و درختان، قربانی اجرای ناقص قانون/ حصر ریشه‌های درختان
دولت
معاون اول رئیس‌جمهور و دفترش بابت اظهارات پنجشنبه گذشته در یک همایش از جوانان دهه شصتی دلجویی کردند و درباره آن توضیح دادند.
ظریف در گفت‌و‌گو با همشهری:

وارد بازی راضی کردن ترامپ نمی‌شویم

خیلی بهتر از دیگران بلدم انشا بنویسم اما برجام بهتر از این نمی‌شد
گفت وگو
برجام دیگر در دو راهی «تمدید و تعلیق» نیست، حداقل برای ایران نیست.