05
شنبه 15 شهریور 1399
شماره 8029
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3738
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8029
خبر
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تمبر روز ملی قزوین را با تصویر جعلی و تخیلی دانشگاه کلمبیا از قلعه‌الموت منتشر کرد.

تقلب در مقابله با آلودگی هوا

کاتالیست‌های تقلبی با یک‌سوم قیمت در بازار ایران فروخته می‌شوند تا میلیون‌ها ایرانی قربانی این سودجویی جدید شوند
آلودگی هوا
آلودگی هوا به‌زودی گریبان 45می0لی0ون جم0عیت شهرنشین کشور را می‌گیرد و میلیون‌ها وسیله نقلیه نقش اصلی در آلوده‌تر کردن هوا را ایفا می‌کنند.