هجوم تهدید‌ها به جنگل‌هایی که جهانی می‌شوند

کارشناسان در آستانه جهانی شدن جنگل‌های هیرکانی نسبت به عواملی که این رویشگاه‌ها را تهدید می‌کند، هشدار می‌دهند
جنگل‌های هیرکانی حالا تا جهانی شدن کمتر از یکسال فاصله دارند؛  رویشگاهی با اهمیت جهانی و منحصربه‌فرد که گستره آن محدود به ایران می‌شود و تنها 20هزار هکتار از این رویشگاه‌ها در کشور آذربایجان واقع شده است.