11
چهار شنبه 1 مرداد 1399
شماره 7994
سیاست
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
چند ساعت پس از واکنش رئیس قوه قضاییه به درخواست‌های عمومی برای دادرسی مجدد به پرونده 3 اعدامی مرتبط با حوادث آبان‌ماه، سخنگوی دستگاه قضایی نیز به این موضوع واکنش نشان داد و مواضع عدلیه را در این‌باره تشریح کرد.
روایت‌هایی از رشوه‌خواری‌های بازپرس علیزاده و بازپرس قاسم‌زاده

بازپرسان رشوه‌خوار در خدمت طبری

قضایی
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی روز گذشته برگزار شد.