پشتیبانی امید از دولت

فراکسیون زنان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار معرفی حداقل یک وزیر زن در بین فهرست وزرای پیشنهادی شده است
بعد از نشست اخیر جمعی از اصلاح‌طلبان که در دفتر حسن روحانی در پاستور برگزار شد.