کوتاه از سیاست

عضو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص طرح عفو عمومی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده و قرار است با قید 2 فوریت در صحن علنی به رأی گذاشته شود، گفت: در این طرح گفتیم عفو عمومی مربوط به جنبه عمومی جرم است؛ یعنی برای کسانی که مرتکب جرمی شده‌اند که شاکی خصوصی ندارند، دادستان حق اقامه تعقیب را ندارد و آنها مشمول عفو قرار می‌گیرند.