10
دو شنبه 13 آبان 1398
شماره 7798
حقوق شهروندی
23023100
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مکافات زبان سرخ

توهین و فحاشی چگونه می‌تواند افراد جامعه را از سوی قانون، تحت تعقیب قرار داده و حتی به مجازات برساند؟
گفت‌وگو
در کوچه و خیابان، پشت ترافیک سرسام‌آور اتوبان‌ها و حتی توی صف نانوایی بارها اتفاق افتاده که دو یا چند نفر به‌خاطر یک توهین، یک دشنام و یک هتاکی بی‌مورد، ناگهان به جان هم بیفتند و در یک چشم بر هم زدن صحنه یک جنگ واقعی را مقابل چشمان شاهدان و رهگذران به‌وجود آورند؛ اتفاقی که شاید دلیل اصلی آن، ناآگاهی از حقوق و قوانین است که همین باعث می‌شود افراد عصبانی به تصور اینکه باید از حق خود در برابر توهین و دشنام دفاع کنند، بهترین کار را دست به یقه شدن با طرف مقابل ببینند.