3مأموریت نفسگیر برای آتش‌نشانان پایتخت

آتش‌نشانان تهران از عصر چهارشنبه تا صبح جمعه در جریان 3عملیات سخت و نفسگیر 2 نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند و موفق شدند آتش‌سوزی در بازار کفاش‌ها را مهار کنند.