قتل مددکار برای نرفتن به کمپ ترک اعتیاد

مددکار کمپ ترک اعتیاد وقتی می‌خواست جوان معتادی را از خانه‌اش به کمپ منتقل کند به ضرب چاقوی او به قتل رسید.