پلتفرمی برای همکاری

شرکت‌های کرایه خودرو در نقاط مختلف دنیا یکی از فعال‌ترین و مؤثرترین مشاغل بودند که این روزها به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید- 19و کاهش متقاضی در بخش‌های مختلف، تقریبا بیکار شده‌اند.