استارتاپی برای ارائه استراتژی

برای بسیاری از شرکت‌ها، پیشی‌گرفتن از رقبا اهمیت بسیار زیادی دارد. در دنیای امروز، می‌توان با استفاده از دانش و تکنولوژی‌های مختلف به این مهم دست پیدا کرد که در این میان پای فناوری‌های استارتاپی نیز به این موضوع باز شده است.