16
شنبه 7 تیر 1399
شماره 7972
هوشمند
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مقابله با ویروس کرونا با روی آوردن به تکنولوژی وارد مرحله جدیدی شده است.

رمزگشایی از بو

با کشف جدید دانشمندان، اکنون می‌توان به این پرسش قدیمی که مغز برای بروز یک رفتار، چگونه اطلاعات حسی را فرامی‌خواند، پاسخ داد
دانشمندان دریافته‌اند که مغز پستانداران چگونه بو را درک می‌کند و یک بو را از هزاران بوی دیگر تشخیص می‌دهد.