18
شنبه 1 شهریور 1399
شماره 8019
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

راهنما

راهنما
ویژه
مولوی ، امام حسن و امام حسینعلیهماالسلام را برمبنای روایتی از حضرت رسول گوشواره‌های عرش الهی می‌داند:  چون که سبطین از سرش واقف بدند  گوشواره عرش ربانی شدند
بگذار سفر کنیم در تاریخ بی‌تاریخی. بگذار یادمان بیاید که در شیراز هستیم و این تونل همان گذر معروفی است که غم‌های داش‌آکل را به ‌خود و دیوارهایش هموار می‌کرد.
سینما
سناریوی کشدار و طولانی ادامه‌داشتن کرونا همچنان فیلم زندگی ما را دستخوش تغییرات می‌کند و وقتی می‌خواهیم از هر اتفاق و موضوعی حرف بزنیم ناخودآگاه یک روی سکه آن با کووید 19تعبیر می‌شود.

تابستانه‌ 19میلیاردی

آمارها درباره تابستانه کتاب 99چه می‌گویند؟
کتاب
تابستانه کتاب 1399که با شعار «کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم» از 18مرداد آغاز شده بود، پنجشنبه 30مرداد به پایان رسید.