جنگ ستارگان؛ 3سال دیگر

​​​​​​​با ادامه تعطیلی سینماها در بیشتر ایالت‌های آمریکا، کمپانی دیزنی تغییراتی اساسی در برنامه اکران مهم‌ترین آثار سینمایی خود ایجاد کرد.