کارآگاهی که از سردسیر آمد

رمان «نیرنگ» به ماجراهای کارآگاه روس در بزنگاه‌های تاریخی روسیه می‌پردازد
وقتی صحبت از ادبیات روسیه به میان می‌آید، نام‌های بزرگ زیادی به ذهن می‌رسد؛ داستایوفسکی، تالستوی، چخوف، گوگول، پوشکین، پاسترناک، بولگاکوف، ناباکوف و اسم‌های دیگری که به افتخار هر کدام‌شان ستاره‌ای در آسمان ادبیات جهان می‌درخشد.