12
شنبه 15 شهریور 1399
شماره 8029
جامعه
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
معلمان، دانش‌آموزان و والدین از امروز سال تحصیلی متفاوتی را آغاز می‌کنند

بازگشایی‌مدارس؛ سخت و ناگزیر

مدرسه‌ها ملزم به رعایت پروتکل‌ها هستند اما در شیوه برگزاری کلاس‌های درس بسته به‌نظر مدیران متفاوت عمل می‌کنند / با توجه به شرایط متغیر کرونا، آموزش و پرورش دست مدیران مدارس را برای آموزش حضوری و غیر‌حضوری بازگذاشته است / رعایت پروتکل‌ها الزامی اما شیوه اجرای آنها در مدارس مختلف و مناطق گوناگون متفاوت خواهد بود / مدیران برخی مدارس از والدین خواسته‌اند فرزندشان را با رضایتنامه به مدرسه بفرستند
گزارش
همه‌چیز داشت خوب پیش می‌رفت، وزیر آموزش و پرورش دوشنبه دهم شهریور، در نشستی خبری گفت که مدارس در شرایط سفید همچون گذشته باز هستند، در موقعیت زرد به‌صورت زوج و فرد برگزار می‌شوند و در شهرهای قرمز به‌صورت غیر‌حضوری و از راه دور خواهند بود.