12
دو شنبه 3 شهریور 1399
شماره 8021
جامعه
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از مرکز تحقیق و توسعه واکسن در ایران

یک روز با سازندگان واکسن کرونا

نتایج آزمایش واکسن روی موش‌ها مثبت بوده و امیدواری به اثربخش بودن واکسن تولید شده را دوچندان کرده است
گزارش
بین همه ساختمان‌های آجر 3‌سانتی چندطبقه که سقف‌های شیروانی فلزی رنگ‌ورو رفته دارند، ساختمانی با نمای کامپوزیتی طوسی‌رنگ، حسابی به چشم می‌آید. ساختمان تک‌طبقه است و سوت و کور آنقدر که بازتاب صدای خودت را چندبار می‌شنوی.